Hà Nội: Mobile: 0979.981.981 -Tel: 0435558567

HCM: Mobile: 0983.138.381-Tel: 0839315381

Hotline: Tư vấn Luật doanh nghiệp: 0979.981.981
update bởi babylon trong Thành lập công ty tại thanh hóa
Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 10 tháng 07 năm 2015.

DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
STT Danh mục Ký hiệu
I. Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo
1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân Phụ lục I-1
2 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên Phụ lục I-2
3 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-3
4 Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần Phụ lục I-4
5 Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh Phụ lục I-5
6 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-6
7 Danh sách cổ đông sáng lập Phụ lục I-7
8 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài Phụ lục I-8
9 Danh sách thành viên công ty hợp danh Phụ lục I-9
10 Danh sách người đại diện theo ủy quyền Phụ lục I-10
Các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành
11 Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục I-11
12 Giấy đề nghị đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Phụ lục I-12
13 Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân Phụ lục I-13
14 Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Phụ lục I-14
15 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục I-15
16 Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân Phụ lục I-16
17 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP không phải là CTCP đại chúng Phụ lục I-17
18 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục I-18
19 Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục I-19
20 Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục I-20
21 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/quay trở lại hoạt động trước thời hạn của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục I-21
22 Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp Phụ lục I-22
23 Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục I-23
24 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục I-24
25 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục I-25
26 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục I-26
II. Mẫu văn bản quy định cho Phòng Đăng ký kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
27 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân Phụ lục II-1
28 Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên Phụ lục II-2
29 Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục II-3
30 Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần Phụ lục II-4
31 Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh Phụ lục II-5
32 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Phụ lục II-6
33 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục II-7
Các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành
34 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục II-8
35 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-9
36 Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-10
37 Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục II-11
38 Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh Phụ lục II-12
39 Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động Phụ lục II-13
40 Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn Phụ lục II-14
41 Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn Phụ lục II-15
42 Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân Phụ lục II-16
43 Thông báo ý kiến về việc CTCP chào bán cổ phần riêng lẻ Phụ lục II-17
44 Thông báo về việc đăng tải mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-18
45 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục II-19
46 Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp (xin ý kiến cơ quan thuế) Phụ lục II-20
47 Thông báo về việc cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-21
DOWLOAD
 

Công văn 4211/bkhđt-đkkd

Kết nối với chúng tôi

Công ty thành viên

  • Babylon.vn
  • Chuyen phat nhanh
  • Lam visa
  • www.babylonlaw.com